Docent


Sinds 1985 doceer ik Muziekheorie aan het Maastrichts Conservatorium. In de jaren '70 speelde ik gitaar in verschillende rockbands en dirigeerde ik diverse koren. Ik studeerde Schoolmuziek bij André Stolwijk en Muziektheorie bij Henri Delnooz. Vanuit de schoolmuziek en het piano spelen raakte ik geïnteresseerd in jazz en in het ontwikkelen van theoretische curricula voor jazz en pop.

Naast het doceren van theoretische vakken werk ik ook als docent koordirectie. Ik ben verbonden aan de afdeling Docent Muziek.


Het Maastrichts Conservatorium is een school met een Euregionale functie en uitstraling. Naast de Nederlandse studenten hebben we veel buitenlandse studenten uit o.a. Duitsland, Belgie, Luxemburg, Griekenland en Korea. Tevens ben ik binnen het conservatorium actief als bandcoach.